עדויות ישירות

/ עברית : קגועים מסמלות קומראן ( ע = ) חמישה עשר כתבי יד של ספר היובלים בעברית התגלו בארבע מהמערות שליד חורבת קומראן והם העדות הישירה למקור ( אם כי גם בהם נפלו שיבושים , וראו לדוגמה פרק א , פס ' . ( 8 במערה ו התגלו שני עותקים , והם פורסמו בידי מיליק ככתב יד 1 Q 17 וככתב יד 1 Q 18 בכרך הראשון של גילויים : J . TMilik , ' 17 - IS . Livre des Jubiles ; D . Barthelemy and J . T . Milik ( eds . ) , Qumran Cave / , 2 rm > tw . ( DjD , 1 ) , Oxford 1955 , pp , 82 - 83 התגלו שני עותקים והם פורסמו בידי באייה ככתב יד 2 Q 19 וכתב יד 2 Q 20 בכרך השלישי של גילויים : M . Baillet , ' 19 - 20 , Livre des ( ubilesl M Bailiet , J . T . Milik and . R . de Vaux ( eds . ) , Les ' petites grottes de Qumran ( DID , 3 ) , Oxford 1962 , pp . 77 - 79 בכרך זה פרסם באייה כתב יד נוסף , ממערה 3 Q 5 , 3 ( עמי , ( 98 - 96 שזוהה לימים באופן בלתי תלוי בידי רופא ודייכגרייבר ככתב יד נוסף של ספר היובלים ( א י רופא , ' קטעים מכתב יד נוסף של ס ' היובלים במערה 3 של קומראן / תרביץ , לד [ תשכ " ה ] , עמ ' R . graberDeich , ' Fr...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי