הטקסט ודרכי השתמרותו

ספר היובלים נכתב בעברית . תורגם ליוונית וממנה לסורית , ללטינית ולגעז . קטעים מהמקור העברי התגלו בקומראן ; חלק מהתרגום ללטינית השתמר ; התרגום לגעז השתמר במלואו , התרגומים לסורית ולירונית אינם בידינו ; עיבודים ופרפרזות השתמרו , להלן העובדות החשובות לשחזור הכלול במהדורה המוצעת כאן ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי