על המהדורה

בהציעי פירוש לספר היובלים יש מעט להיאחז בו - רק שני פירושים רציפים נכתבו לספר . בשנת 902 ו פרסם צ י ארלס פירוש מרשים , אלא שבימינו , עם התקדמות מתקר הספרות החיצונית רעם גילוי מגילות קומראן , אין בו די . בשנת 1981 נכתב עוד פירוש , הפעם בגרמנית , בידי ברגר , אבל הוא מצומצם בהיקפו והרבה ממנו מוקדש לליבון הנוסח . איך לי כעניין זה אלא ליצור יש מאין ובה בעת להיעזר במחקרים שעסקו בספר היובלים במהלך המאה העשרים והעשוי הראשון של המאה העשרים ואחת , והם רבים . ** ' כפי שעלה מפרקי המבוא עד כאן אני מציעה פירוש שער למורכבותו של הספר . ספר היובלים הוא יצירה ספרותית המעוכתבת יצירה ספרותית סבוכה קדומה ( ספר בראשית ושמות ) , בהציעה לה פירוש שנועד להתאימה להשקפת עולמו ההלכתית , האידאולוגית והדתית של המחבר כן שלהי המאה השנייה לפסה " נ . הפירוש יעסוק אפוא בפן הפרשני , ברקע ההלכתי , במחשבה האפוקליפטית וברוח האנלגי הלניסטית שבספר , וגם בעיצוב הספרותי , בבניית הדמויות וברטוריקה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי