בדרך במלון

בשמות פרק ד מצריה פסקה קשה ותמוהה ביותר ; 24 ) ' ) ויהי בדרך במלון ויפגשהו ו ח ויבקש המיתו , ( 25 ) ותקח צפרה צר ותכרת את ערלת בנה ותגע לרגליו ותאמר כי חתן דמים אתה לי . ( 26 ) חרף ממנו . אז אמרה חתן דמים למזלה / וכך מספר ספר היובלים את הסיפור : ץ 2 ) ואתה תדע את אשר נאמר לך בהר סיני ואת אשר רצה לעשות לך שר המשטמה בשובך למצרים , בדרך , בצל האלון , ( 3 ) האם לא בקש בכול כוחו להורגך ולמלס את המצרים מידך כי ראה אותך כי בשלחת לעשות משפט ובקמה במצרים . ( 4 ) ואצילו מידיו ' ( פרק מח ) , כפי שהעירה תלמידתי אלכס ליבבה , ' ויפגשהו ה " מתפרש ביובליט כמלאך הפנים הדובר אל משה וראו ' ואצילך ' [ פס י 4 ] המעיד על הימצאותו במקום ) . אשר ל ויבקש המיתו / הנושא הנסתר הוא שר המשטמה ; כינוי המושא התבור הוא משה , המחבר לומד על נוכחותו של שר המשטמה באירוע מטקס מילת הערלה , לפי עמדתו של היובלים , הנימולים זוכים להגנה משר המשטמה ( טו , ( 32 ואם מילת הערלה הביאה לידי הצלת בבר של משה , הרי המתנכל במקום אינו אלא שר המשטמה . המחבר יוצר אפוא שני סיפורי התנכלות מקבילים מתוך קטע מקראי אהד - שר המשטמה מתנכל למשה ; מל...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי