הר המוריה

לפי המסופר בבראשית מורה האל לאברהם : ' קח את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק ולך לך אל ארץ המריה והעלהו לעלה על אחד ההרים אשר אמר אליך ' ( כב . 12 שתי שאלות צצות , האחת מיד והאחרת בהמשך . מהי ' ארץ המדיה / שלכאורה אמורה להיות מוכרת לאברהם אבל לא הוזכרה עד כה ; ובהמשך : כיצד מבטיח האל לאברהם הבטחה , ' אשר אמר אליך / ואינו מקיים . בחיבור בן זמנו של היובלים השאלה השנייה נפתרת בדיווח על אש שרואה אברהם מרחוק ( פסידו יובלים : . ( 4 Q 225 , ii 1 אש זו מקורה בקושי בפסוק המקראי . אברהם לוקח מביתו עצי עולה ( כב , [ 3 אולם בעלייתו להר הוא ויצחק נושאים הן עצים הן אש ( כב . ( 6 מצירוף הפרטים בתחילה ובאמצע מסיק בעל פסידו יובלים שהאש חכתה לאברהם על ההר וגם שימשה סימן למקום העלאת הבן לעולה . לבעל היובלים יש הצעה אחרת : ' ולך אל הארץ הרמה והעלה אותר על אחד ההרים אשר א 1 י מורה לך ' ( יח . ( 2 שתי השאלות שעלו בעקבות הכתוב במקרא מתפוגגות . ' ארץ המריה ' משתנה לארץ הרמה , תיאור כללי המסלק את שאלת 87 ר לטקסט ראו קוגל , פסידר יובלים , עמי ; 97 - 96 קימרון , מגילות מדבר יהודה , ב , עמ י . 218 - 216 זיהוי ' אד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי