אברם הארמי

ספר היובלים מפרט בפרק יא את ייחוסו של אברהם . בדיוננו בפרטים הכלולים בדיווח עולה עץ המשפחה הבא : אם נכון השחזור , אזי המחבר קושר בין משפוזת ארם בן שם לביו נתור מצאצאי ארפכשד ( אף הגא בן שם ) בדורות הקודמים לאברם בן תרח . האסטרטגיה הפרשנית במקרה זה דומה למה שמצאנו לעיל בפרקי הבריתות . תוספת אחת , שאינה סותרת את המצוי בפרק המקראי אבל נם אינה מתבקשת מהכתוב בו , פותרת שאלה רחבה - הקשר של משפחת אברהם לארם , חבל הארץ , העם , השפה . אפשר שהמניע להצעת הפתרון הוא פרשני גרדא . ואולם אפשר לאתר גם מניע אידאולוגי . התואר ' ארמי / אם אינו כעל משמעות גנאולוגיח , חייב להתפרש במשמעות של שפה ותרבות , והנה האחרונה אינה נוחה למחבר היובלים . על פי היובלים משפחת אברהם , מפרק יב ואילך , היא דוברת עברית ולא ארמית , כדי לאפשר טענה זו על המחבר לשזור נישואים ( ראויים ) כך שה י ארמי ' יצביע על ייחוס ולא על הגדרה של תרבות או שפה .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי