סיפור המבול

בתיאור שנת המבול המקרא נוקב בתאריכים לא מעטים . תתילתו של המבול ' בחודש העוני , בשבעה עשר יום לחדש '( , 117 . 2 בשבת שש מאות לח " נח ( בראשית ז 1 וההתכה בהה על הר אררט ב !* 17 . 7 mti זו נראים ראשי ההרים ( ; 15 ח ב 1 . 1 בשנת שש מאות ואחת לחיי נח הוא פותח את מכסה התיבה ומגלה שהמיס חרבו ( . ( 13 ח ב 27 . 2 של שבת שש מאות ואחת לחיי בה יבשה הארץ ונח יוצא מן התיבה ( 4 ח ו ) . עשרת הימים העודפים בשבת המבול הם תולדה של ההפרש שבין השנה הירחית לשנה השמשית : המספר המקראי מבקש להבהיר שמדובר בשנה שלמה על פי לוח השמש , היינו מעגל שלם של עונות השנה . ומכיוון ששנת שמש ארוכה בעשרה ימים משנת לבנה , שעל פיה המספר או קהלו גוהג , הוא מציין שהמבול החלב 7 . 2 ר אך סופו ' ^ 27 . 2 עם זאת עולים קשיים שאינם ניתנים להסבר . ראשית , נזכרים בסיפור המבול ארבעים ימי גשם ( ; 12 ז ז 7 ו ) וכן מאה ןחמישים יום להיות המים על פני האדמה , החלב 7 . 2 ר וכלה ב , ( 3 ח ; 24 ז ) ו 7 . 7 אולם אץ הסבר ליחס ביו שני המספרים האלה . ההבנה הראשונית שהמים ירדו על אדץ ארבעים יום ואחר כך פסק הגשם והמים ביתרו על הארץ , נתקלת במכשו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי