ביקורי יעקב בבית אל

נעיין עתה בפרק מקראי שיש בו קרשי פנימי , בחמישה עשר הפסוקים הראשונים בפרק לה בבראשית מסופר על ביקור יעקב בבית אל . בתחילתה של היחידה הסיפורית הזאת האל מצווה את יעקב לעלות לבית אל { ' קום עלה בית אל ; פס ' , ( 1 ויעקב מחרה אחריו ( ' ונקומה ונעלה מת אל ; פס י . ( 3 באמצעה יעקב קורא למקום בית אל משום התגלות האל אליו בעבר : ' ריבן שם מזבח ויקרא למקום אל בית אל כי שם נגלו אליו האלהיס בברחר מפני אחיו ' ( פס ' . 17 קריאה זו מתעלמת מהשימוש בשם בית אל בתחילת היחידה הספרותית וגם מכך שיעקב קרא למקום בית אל בצאתו לחרן ( כח . ( 19 יתר על כן , בסופו של הביקור יעקב מכריז עווב , לאחר שבכה מצבה , ששם המקוכו בית אל ( ' ויקרא יעקב את שם המקום אשר דבר אתו שם אלהיםבית אל ; פס ' . ( 15 נשים לב גם שבבניית המצבה בסופה של היחידה הסיפורית ( פס ' 14 ) המחבר איבו מתייחס לבניית המזבח לפבי כן ( פס י ד \ מחבר ספר היובלים אינו מאריך בדיבור , הוא מסתפק במשפט ; ' ויבן מזבח במקום אשר לן שם ומצבה הקים שם ' ( לא . ( 3 המשפט ביובלים בנר ממשפט עיקרי בעבר קרוב , מבן מזבח במקום ; וממשפט זיקה המגדיר את ' במקום ' : ' אשר לן שם...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי