סיפורי הבריאה

בספר בראשית שני סיפורי בריאה , כיצד להסביר את קיומם של השבייס ? מחבר ספר היובלים מציע פתרון . סיפור בריאה יש רק אחד , אך הוא נמשך על פני שבועיים ימים . פרק א של ספר בראשית מדווח על השבוע הראשון ואילו פרק ב על השבוע השבי . מחבר הספר בוכה אפוא את סיפור הבריאה של השבוע הראשון על השלד של פרק א בבראשית ופרק ב בבראשית הוא השלד עליו נבנה שבוע הימים השני , בשכתוב ביובלים נשמר החידוש העיקרי של פרק ב המקראי , בריאתה של חוה אתר אדם ואף אחד בריאת החיות , את האמירה שהאדם והאישה נבראו ביום השישי לבריאה ( בראשית א ] , העומדת בסתירה לסיפור הבריאה של פרק ב . בעל היובלים מפרש כבריאת האדם והפוטנציאל המצוי בו לבריאת האישה , הצלע ( , ( 8 ג המחבר משקע כמה פרטים מפרק ב של בראשית , השבוע השני , בשבוע הראשון . הדוגמה הבולטת ביותר היא הנהרות וגן העדן שנבראו ביום השלישי ( . ( 7 ב כך נוצר דיווח שוסף והגיוני ללא כפילות . הכול , חוץ מהאישה , נוצר בשבוע הראשון . יצירת האישה נדחתה לשבוע השני . מדרך הטיפול בקשיים ובכלל בפרטי המקרא אפשר להבחין בקריאה זהירה ומדוקדקת של הפרקים בבראשית והיכרות עמוקה עמם . אין ספק שהמחבר ע...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי