אסטרטגיות פרשנות

כבר נוכחנו בשינויים שעושה מחבר הספר במצע המקראי כדי להפכו לספר תעמולה בעד ההלכה הכוהנית הכתתית וכנגד המגמה היהודית ההלניסטית . בדבר אלוהים שניתן בסיני הופך המקרא לספר המטיף ללאומיות , לבדלנות ולקבלת דרכם של הכוהנים בהלכה על פי קני המידה הספרותיים וההגותיים הנכונים 176 בךדב , תעונה כת 364 יגבו , עם ' . 556 דדך טלמו [ , הפולמוס , עמ ' , 64 - 69 178 רא 1 למ & ל , 40503 המזכיר את ה ' רח בהקשרים ליטורגיים ( בךדב , השנה בת 364 יום , עמ י (; 452 - 457 המנלא ל , 40320 המתאר את הירח במלואו ביום בריאתו ( שם , עמ ' , [ 4 & 2 - 461 179 להערכה דומה של הדברים ראו גלסמר , קונפליקט , ע 27 ' 0 ר - 64 ו ( בן דב , מסורת וחידוש , עמ ' . 292 - 291 80 ז ראן להלן , בביאור לפרק ב . לתקופתו של המחבר . אם צדקתי באיתור הזמן והמקום אזי המחבר מרגיש שעליו ללחום למעך העולם הישן ההולך ונעלם לנגד עיניו ולשכנע את קוראיו לדבוק בעולם זה . בה בעת אחטא לאמת אם אתעלם ממניע נוסף לשינויים שעושה המחבר בספר המקראי . חלק מהמאמץ של בעל היובלים מנותב לפתרון קשיים העולים מספר בראשית . אפשר שחלק מהפרשנות המוצעת בספר אינה יצירה של...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי