היובלים ועדת קומראן: סתירות לכאורה

בשבי נושאים ספר היובלים מציג לכאורה עמדה שאיך בה התאמה גמורה לעולה מן המגילות הכתתיות , הראשון הוא טענת הסמכות , כתב ההרשאה , והשני - פרטי לוח השנה בן 364 הימים . ר . כתב ההרשאה . מחבר ספר היובלים מציג כזכור אח ההלכות שהוא באמן להן כיצירה אלוהית שביתנה בסיני . והנה בספרות עדת קומראן אבו מוצאים כתב הרשאה מסוג אחר . בבואם להצדיק את ההלכות 163 ראו הימלפרב , בן סירא , עמ ' . 99 - 89 164 ראו סיכום א ? ל ןרמך , אחריה הימים , עמ ' . 546 - 542 הנוצרות בעדתם אנשי קומראן טוענים שמקורן בהשראה אלוהית . מנהיגי העדה ואנשיה הם יוצרי הלכה בזכות כלי דרשה שהעניק להם האל , החיבור מקומראן שבו מתבארת ההכרזה הזאת הוא מגילת ברית דמשק ( ו - ז ) , 165 לפי תפיסת העדה , הבאה לידי ביטוי בברית דמשק , התורה שציווה האל את ישראל מורכבת ממצוות גלויות וממצוות נסתרות . בתקופת הבית הראשון עברו ישראל על מצורת התורה הבלויות ביד רמה ועלןב כד נענשו בעונש הגלות , גלות מהארץ ולארור מכן גלות מהאל . הוא בחר לו קבוצה נבחרת שנשארה באמנה לציווי רעמה כרת ברית רגילה לה את המצרות שהיו נסתרות עד עתה . את תהליך גילוי הנסתרות מתאר מחבר ב...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי