ההנהגה הכפולה

גם בנושא הזה זהה עמדת ספר היובלים לזו של ספרות עדת קומראן , בספרות קומראן הדעה הרווחת היא שבאחרית הימים תהיה האנושות בתתה בידי שני שליטים , אחד משושלת בית דה והאחר מבית אהרן . ההסכמה שאת השלטון יחלקו שניים נראית תמוהה ; בבן סירא ובחיבור לוי הארמי הקודמים רק בדור נדחה בית דוד לחלוטין והמנהיג האידאלי הוא מבית אהרן , אם בהווה ( כך בבן סירא " י ) אם כדמות בעתיד ( כך בחיבור לוי הארמי ) , הוויתור על שלטון יחיד הוא תולדה של הזעזועים שהתרחשו באמצע המאה השנייה לפסה " נ , שעה שביתך לעם להשמיע את קולו באמצעות הפרושים עלו וצפו גם ציפיותיו לחזרתו של בית דוד לשלטון . הכוהנים , שעד תקופה זו יכלו להדחיק או לדחוק את רחשי הלב של העם , נאלצו לתת להם ביטוי , הם הכירו במנהיג אחרית הימים מבית דוד , אם כי תפקידו הוגבל בזמן ובסמכות . התפקיד החשוב נותר בידי המבהיג הכוהבי , ההכרעה תינתן בידו , כך האמינו , כעיקר במישור ההלכתי , אך גם בעבודת בית המקדש , מקץ ההיסטוריה ולעולם . " בספר היובלים צצות הציפיות המשיחיות בברכת יצחק ללוי ויהודה ( פרק לא ; בחיבור לוי הארמי עלילה דומה , אולם רק לוי מבורך ) , לוי שומע את הבר...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי