הגלות מבחירה

עת המשבר השלישית מתוארת בברית דמשק נוסח א ( . ( 21 - 9 ז כאן תחרים ימי הבית הראשון לשמש חלק במשוואה . ^ המחבר משווה את הפילוג שאירע בימי הבית הראשון , פרישת אפרים מיהודה , לפילוג בימי הבית השני , המחלוקת הפרושיח / כוהנית . המחבר גם משחה , ואין זה מפתיע , את גורלה המר של ממלכת אפרים לגורלם המר של הפרושים , הוודאי בעיניו ומצביע על גורלה הטוב עול יהודה בשתי התקופות . כדי להבין את דברי הסקירה יש לשים לב שהמחבר שוזר כמה פסוקים זה בזה ורומז על אחרים . המחבר רומז על הפסוק המוכר מעת המשבר השנייה בתוספת הפסוק הקודם לו ; ' אפרים לשמה תהיה ביום תוכחה בשבטי ישראל הודעתי נאמנה . היו שרי יהודה כמסיגי גבול עליהם אשפוך כמים עברתי ' ( הושע ה 0 ו ) , לשני הפסוקים מהושע כקשר פסוק נוסף ובו השורש סו " ג , ' ואת הנסוגים מאחרי ה ' ואשר לא בקעוו את ה ' ולא דרשהו ' ( צפניה א . ( 6 הפסוקים המצוטטים במפורש הם מישעיה : ' יביא ה ' עליך רעל עמך ועל בית אביך ימים אשר לא באר למיום סור אפרים מעל יהודה את מלך אשור ( 17 ז ) ומעמוס : ' ונשאתם את סכות מלככם ואת כיון צלמיכם כוכב אלהיכם אשר עשיתם לכם . והגליתי אתכם מהלאה לד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי