עלייתם של הפרושים

המשבר השני משתקף בשורות הבאות בברית דמעוק יט ( . ( 22 - 13 המשבר הוא תןלדה של מער יונתן החשמונאי לכוהן גדול , מינוי שהביא את הפרושים לעמדת כרת בירושלים , מנקודת המבט של כוהני ירושלים המשבר שווה בעצמתו למשבר של ימי גזרות אנטירכוס . השורות ביחידה הספרותית הקצרה פותחות 149 ורמן , קצים וקץ , עמ ' . 57 - 37 בפרושים ובחטאם , אך מהר נשזר בהווה העבר ( הקרוב ) : העונש לציבור שהלך בדרכי ' מלכי העמים ' שבא מידיו של אנטיוכוס , ראש מלכי יוון . נעיין תחילה בהתייחסות להווה עתיד : . 1 זיהוי הקכוצה ; וכן משפט לכל באי בריתו אשר לא יחזיקו באלה החקים ( לפקדם לכלה ביד בליעל ) . 2 זיהוי בנבואה המקראית : הוא היום אשר יפקד אל כאשר דבר ( הושע ה 10 ) . 3 חטא הרשעים בפסוק : ' היו שרי יהודה כמשיגי גבול' A עוגש הרשעים בפסוק : ' עליהם אשפך כמים עברה ' , 5 תיאלר החטא ; כי באו בכרית תשובה ולא קדו מדרך בוגדים ויתגללו בדרכי זנות ובהון הרשעה ובקרם רנטור איש לאתיהו ושבא איש את רעהו ויתעלמו איש בשאר בשרו ועשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשר איש הישר בעעיו ויבחרו איש בשרירות לבו ולא מרו מעם ומחטאתם ויפרעו ביד רמה ... ^ י . 6...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי