תנועת ההתייוונות בירושלים

העדות הראשונה למשבר ולתקדים היסטורי המגויס כדי לאשש את ההבטחה שהגמול הנכון ברא יבוא מצןיה בברית דמשק בנוסח המכובה בוסח ב , דף יט ושורות " (^ 13 - 5 נראה שמקור היחידה הספרותית הקצרה הזאת בחוגי כוהנים בירושלים ולא בעדה הפורשת , שכן זמן כתיבתה הוא זמן תנועת ההתייוונות שקדמה לגזרות אנטיוכוס , דהיינו לפני ייסודה של העדה , הכותב האבונימי משווה את תקופת ההתייורבות המואצת תחת שלטונו של אנלןירכוס ועושי דברו ביהודה לשלהי ימי הבית הראשון . על הנעשה בשלהי ימי הבית הראשון הכותב לומד מהפסוקים ביחזקאל . לטענתו המאורעות הקשים של זמנו שלו חזויים בספר 11 זכריה . * ד , זא מצטט אפוא שני פסוקים ומזהה בהם מאורעות מתקופות שונות אך שוות בעיניו . בפסוק בזכריה הוא מוצא את מאורעות ההווה ואת סופם ושטרם התרחש ); בפסוק ביחזקאל את התקדים משלהי ימי הבית הראשון . נקרא תחילה את חלקה הראשונה של הסקירה , המתייחס להורה ( המספור כאן ולהלן נועד להקל את הדיון ואינו מציין את מספרי השררות בדפים שבעותק העיזה ) : 144 קימרון , מגילות מדבר יהודה , עמ ' / 17 - 15 145 אני מסתמכת כאן על הניתוח שמציעה נגלדמן לפרשנות של הפסגק מזכריה המ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי