מחבר ספר היובלים ועדת קומראן

ואולם לא די בכך . אני מבקשת לשטוח טענה מרחיקת לכת יותר , היינו שמחבר ספר היובלים היה חבר העדה המשתקפת בסרך היחד , במגילת ברית דמשק ובפשרים . כבר דובר לעיל על קרבה גדולה ביו סרך היחד , חיבור כתתי מובהק , לבין השקפת העולם האפוקליפטית שמציג ספר היובלים . כאן א 1 סה להוכיח שהרמזים 141 מקורה עול התביעה הזאת הוא כנראה בווידוי המעשר בספר דברים : לא אכלתי ומך המעשר ) באני ממנו ילא בערתי ממ 1 ו בטמא ' . המילה ' באני ' התפרשה כמדברת בתולין ולאו דווקא בימי אבל . ראו באומגרטןי , מעשר ראשון ושגי , עמ ' ל . 12 - 1 7 142 א : התלבטותן של שמש בשאלה מה עשו הכוהנים הפורשים בפרות מעשר שבי , בפרק תרומות ומעשרות , עמי , 201 - 199 והפתרונות שהוא מונה ושהמוצע כאן אינו 1 מ 1 ה עמם ) . כפי שהעיר שמש , את ההיתר בדברים יד להמיר את פרות מעשר עגני בכסף ' אם ירתק המקום ' קראו הכוהנים כפשוטו ולא דרשו תוספת חמישית מערכו ןעום , עמ ' , ( 195 143 הנשקה , מעשר , עמ ' , 111 - 65 הצביע על התגלגלות עמדות גם בהלכה הפדושית . הוא זיהה רובד קדום בספרות התגאית שמשתקפת בו דעה שויקרא כז 32 - 31 מדבר על מעשר ראשון ( ראה דיונו כדברי ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי