מעשר ראשון ושני

עובדה נוספת מלמדת שספר היובלים הוא תולדה של פולמוס הלכתי . הכוונה לתוסר העקיבות בספר , שההסבר לו הוא מחלוקת שהתגלעה בשל עלייתם של הפרושים לעמדת כוח , הזכרנו לעיל מתלוקת בשאלת המעשרות , מעשר ראשון ומעשר שני , וציינו עוד ששתי הקבוצות מסכימות שמעשר ראשון לכוהנים ומעשר שני לבעלים , הן חולקות על מידת הקדושה שחלה על מעשר שני , אפתח בדיון ביחידות המקראיות , שכן הגוונים שבהן חשובים לסעבה שהמחבר משנה את דעתו בשאלת מעמדו של מעשר שני במהלך הספר . מצוות המעשר אינה פרושה באופן מסודר במקרא אף ( ואולי משום ) שהיא מוזכרת במפורש כמה פעמים . הציווי הראשון בא בויקרא כ :: 30 ) ' ) וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה ' הוא , קדש לה / ( 31 ) ואם גאל יגאל איש ממעשרו חמשיתו יסף עליו . ( 32 } וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבר תחת השבט העשירי יהיה קדש לה / ( 33 ) לא יבקר בין טוב לרע ולא ימירנו ואם המר ימירנו והיה הוא ותמורתו יהיה קדש לא יגאל / שתי הוראות מצויות בפסוקים שצטטנו . הראשונה מתייחסת למעשר מהצומח ופס ' (; 30 השנייה למעשר מן החי ( פס י . [ 32 שני המעשרות הם קודש לה / וכשל הקדושה מושם מכשול בהפיכת המעשר לחו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי