זמן הכתיבה

יש אפוא בספר היובלים רובד אחד , והשאלה היא מתי נכתב . חוקרים רבים סבורים שספר היובלים נכתב בשנות השישים של המאה השנייה לפסה " נ ; דעה זו הפכה הנפוצה ביותר והמקובלת ביותר עם פרסומה של עבודת הדוקטור של ונדרקם בשבת . 1977 ונדרקם מצא במלחמות יעקב במלכי האמורי ובעשו עליהם מספר הספר השתקפות של מלחמות יהודה המקבי . על מידה השפעתו של מחקר זה תעיד העובדה שמאמר שהתפרסם בשנת 2009 עדיין נוקב בתאריך של 60 ר לפסה " נ לערך כזמן הכתיבה בלא ערעור או הרהור . ' על המבוכה בנושא זה תעיד העובדה , שבאותו מאמר אף נקבע שספר היובלים אינו שותף למחלוקת על הלוח , ובה בעת , בעמוד סמוך , נקבע שהספר מתווכח עם האוחזים בלוח הירחי , ' 122 כך גס במקומות נוסקים במקרא , יראן סקירה אצל הושקה , שמחת הרגל , עמ ' 00 ר - 02 ו , 23 ו ברגסנזה , היחס , עמ ' . 42 124 שם , עמ י . 43 למרבה הצער שני מחקרים חשובים חמבטלים את מסקנותיו של ונדרקם לא זכר להד הראוי . מאמר שפרסם דורן בשבת 1909 הצביע על חשיבותו סל הניתוח הספרותי להבנת המלחמות המתוארות בספר , ובכך ערער את ההנחה שבספר נרמזים מאורעות היסטוריים . " באותה שכה ( אם כי בכתב עת המת...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי