רובד אחד?

שילובם של החיבורים הקדומים בספר היובלים יוצר בכמה מקומות אי התאמות מינוריות , השאלה שאני מבקשת ללבן כאן היא : האם אנו רשאים לדבר על ' מחבר ' הספר ? האם ספר היובלים הוא יצירה של אדם אחד , או של קבוצה , כעל [ ת ] קול אחד , בן / בת זמן אחד שצבר [ ה ] ואסף [ ה ] כתבים מתקופות קדומות ותפר [ ה ] אותם ביד אמך כדי להעביר ולהבהיר את דעתו שלר [ ה ] ל על השאלה הזאת ענו לאחרונה שני חוקרים בלאו . לטענתם ספר היובלים מורכב משני רבדים . הרובד הראשון הוא הספד פולו , ואילו הרובד השני , המאוחר יותר , הוא תוספת של עדת קומראן , העדה הפורשת . שני החוקרים , מיכאל סיגל ויעקב קוגל ( כדורי ] , אינם אחידים בדעותיהם . סיגל מונה מסקר מצומצם למדי של מקומות שהוא מוצא בהם תוספת כתתית , * " בעוד קוגל מציע שכל ההתייחסויות לילוחות השמים' במהלך הספר הן תוספת כתתית \'* י הצעתו של קוגל , שנועדה ככל הבראה לשמר את טענתו משכבר הימים , שספר היובלים הוא ספר קדום ובה בעת לקבל את הדעה שהספר מכיל מחשבה והלכה של עדת קומראן , צריכה להידחות אל מול העובדות . ראשית , יש שההערות בדבר הכתוב על לוחות השמים אינן מכילות הלכה כתתית ( כג 32 ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי