כרונוגרפיה ואפוקליפטיקה

ציינתי לעיל , שהניסיון להכניס את ההיסטוריה לסד תאריכים הוא בהשפעת העולם ההלניסטי , וכאן המקום לסייג את הדבר . רבות התמיהות בדבר החישובים המצריים ביובליכג יש חוסר התאמה בין התאריכים השונים בתוך הספר עצמו וחוסר התאמה בין תאריכים הנקובים בספר ובין מספרים המצויים במקרא . כך למשל על פי המקרא ישמעאל בולד בהיות אברם בין 86 שבים ( טז (; 16 ביובלים מצויץ שאברם בן , 86 אולם על פי התאריכים שנוקב הספר אברם בן 89 בהולדת ישמעאל ( . ( 1965 - 1876 ביובלים , כמו בבראשית , יצחק בן 180 במותר , אולם על פי התאריכים יצחק בן 2162 - 1987 ) 175 ) ( פרק לו ) או בן 2164 - 1987 ) 177 ) ( מ . ( 12 יעקב בך 142 כמותו ( 2188 - 2046 ) אף כי מצויץ שהוא בן 147 ( מה (; 13 כמל בבראשית . עובדה חשובה נוספת להערכת דרכו של המחבר : 446 שנים ( לא 400 ולא , 430 שני מספרים המופיעים במקרא ) חלפו על פי ספר היובלים מברית בין הבתרים רעד יציאת מצרים ( . ( 2411 - 1964 על מה מקפיד המחבר בכל זאת ? אפשר להצביע על שתי מגמות לפחות . ו . ביחידות הקטנות המתבר מקפיד להזכיר תאריכים שיסיעו לו ליצור את המסר הנכון . לדוגמה , התאריכים של ימי הולדת ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי