המחשבה האפוקליפטית

תכבית המאורעות הקיימת קדם בריאה די בה כדי להצדיק את השאלה האם מהדהדת בספר היובלים גם מחשבה אפוקליפטית , והאם ספר היובלים נמנה עם הספרות האפוקליפטית , כמה מאפיינים לספרות האפוקליפטית , והנה ההגדרה המקובלת היום במחקר , בניסוחו של לוו קולינס : ספרות אפוקליפטית היא סרגה של ספרות שעניינה גילויים . בספרות האפוקליפטית יש מסגרת סיפורית שבה דמות שלא מן העולם הזה מגלה סודות לבו אנוש . בגילויים נפרשת מציאות טרנסצנדנטית הן בזמן ( מכיוון שיש בה ציפייה לישועה אסכטולוגית ) והן במרחב ( מכיוון שהיא מתייחסת לעולם אחר , על - ארצי ) . מטרתה של הספרות האפוקליפטית היא לפרש את נסיבות ההווה הארציות לנוכח העולם העל ארצי ולאור העתיד , ולהשפיע על הבנתו ועל התנהגותו של הקהל באמצעות הטענה לסמכות 1 אלוהית . "" ואכן ספר היובלים הוא גילויים , גילויים מפי מלאך , מלאך הפנים , הקורא מלוחות השמים , ובדבריו נפרשת מציאות טרנסצנדנטית בזמן . המחבר מלמד על שינוי בטבע האדם שיחול באחרית הימים ( , ( 23 א על מקדש שייבנה בידי האל 17 א / ) ועל השכר שמקבלים הצדיקים בעולמות עליונים ( כג . 131 יתר על כן , הטענה שעל הלוחות כתובה ההיסטו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי