ספר היובלים וההיסטוריוגרפיה היהודית־ההלניסטית

המאמץ להביא את המקרא לידי הסכמה עם הפילוסופיה ההלניסטית מתברר כפיסה מתמונה רחבה יותר , המתגלה שעה שקוראים ספרות נוספת שנכתבה בידי יהודים הלניסטים . המשותף לספרות הפילוסופית ולסתות האחרות שנכתבו בידי יהודים הלניסטים היה הצורך לפתור את הקונפליקט שהיהודים שחיו בעולם ההלניסטי היו נתונים בו : כיצד להישאר נאמן ליהדות בשעה שאתה חי ונשאב לתוך תרבות זוהרת , שבה לחוקי התורה ולסיפוריה אין שרם משמעות אי שהם נסתרים או מבוזים בחוקי התרבות הזרה רבמסךתתיה . '* אין זה פלא אפוא שספר היובלים אינו מסתפק במאבק בספרות הפילוסופית היהודית , בשכתוב הוא מוסיף פרטים שבהם הוא מנסה לנתב את הקורא הרחק הלאה גם מן המגמה המצויה בספרות היהודית ההלניסטית הלא פילוסופית , והוא עושה זאת בהשתמשו בשני אמצעים שבהם השתמשו ההיסטוריונים היהודים ההלניסטים כדי לשלב בין היהדות ליוונות , והם התאמת המקרא לספרות ולדת היוונית , ותיאור גיבורי המקרא כגיבורי תרבות . אט מוצאים בהיסטוריוגרפיה היהודית הלכיסטית ניסיון לזהות דמויות מקראיות עם אלים ואישים מימי קדם . לעיל הצבענו על הסבילה השלישית עובה הרפכיס אלים לבני אנוש . דוגמה נוספת ערלה מפ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי