הפואטיקה של ספר היובלים

ספר היובלים הוא סיפור . מרכיביו ממלאים את הנדרש מסיפור : יש בו עלילה , דמויות פועלות ולכידות . הסיפור ארוך , והוא מקביל לזה שבספר בראשית ובתחילת ספרשמות . אבל מבחינה פואטית הוא מורכב הרבה יותר מהטקסט המקראי , מחבר ספר היובלים פועל במהלד הספר בשלוש רמות שובות . הרמה הראשונה באה לידי ביטוי בתחילת הספר ובפסוק האחרון שבו ( , ( 13 כ מספר נסתר מציב את סיפור המסגרת , הסיטואציה האפית , מעמד הר סיבי : משה עולה להר ומקבל את הלוחות עם התורה והמצווה הכתובה עליהם ונוסף על כך הוא מקבל הוראה להעתיק בעזרת המלאך את התורה והתעודה , כלומר את תוכנו של ספר היובלים . בתחילת פרק ב מתחילה הרמה השמיה , מתחיל סיפור המעשה . מלאר הפנים הוא המספר , מספר פנימי , אך ברמה זו המלאך אינו מספר עצמאי , הוא רק מכתיב את הכתוב על הלוחות . חריגה מהקריאה האובייקטיבית הזאת מצויה בסופו של הספר , שעה שימי משה הם המסוקרים , הלשון היא לשון נרבה ; מלאך הפנים פונה למשה ומזכיר לו ולעתים גם מסביר את אשר אירע . במהלך ההקראה של הכתוב על לוחות השמים נכללים גם דברי אלוהים לדמויות או דברי הדמויות לבניהם , מצויים אפוא בעלילה המסופרת גם קטעי...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי