מלחמות יעקב במלכי האמורי ובעשו

מקומו של אלה בסוף הדיון בדבר מקורותיו של ספר היובלים משום שאשלב בהן דיון נוסף והוא , האם מלחמות יעקב משקפות את המלחמות שניהלו החשמונאים או רומזות עליהן , בי ; שאלה קרבות יהודה 61 התרגום עול שסאן , הסיורוס , על ארבעה הדורות רארבע המתכות ראה סקירה קצרה אצל קרליגס , דניאל , עמ ' 6 & ו - 70 ו , המקבי בצבא הסורי ובאנשי אדום ועמים אחרים ( המתוארים בספרי מקבים א ו ב ) , ובין שאלה מלחמותיו של יוחנן הורקנוס בשומרונים ובאדומים ( יוספרס , קדמוניות היהודים יג , . 1300 - 230 נפתח בפרק לד . 9 - 1 יתידה זר עוסקת במלחמת יעקב באמורי . יעקב שולח את בניו לרעות את הצאן בהר שכם בעוד הוא עצמו ויהודה , לוי ויוסף ובנימין יושבים בבית ( לד . ( 3 מלכי האמורי , ' מלכי תפוח ומלך חצר ומלך סרטן ומלך שילה ומלך געש ומלך בית חוריו ומלו מחנה שכיר ' ( לד 4 ) תוקפים את בני יעקב , ויעקב יוצא לקרב : ( 5 ) ויגידו ליעקב לאמור כי הנה מלכי האמורי סבבו את בניך ואת צאנך תפשו . ( 6 ) רקום מביתו הוא לשלושת בניו וכול עבדי אביו ועבדיו וילך עליהם בשעות אלפים איען נושאי חרבות . ( 7 ) ויהרוג איתם בשדה שכם וירדפו אחר הנמלטים ויהרוג אותם ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי