החיבור על מחלקות העתים

זהו חיבור שלא השתמר במקור אחר אך ניתן כמעט בוודאות לשחזור . הוא שוקע בפרק כג , ונכון לכבותו 1 ' החיבור על מחלקות העתים ' . * אנו יודעים שהוא אינו יצירה של מחבר הספר מכיוון שהמחבר שוזר בו , באופן לא אלגנטי במיוחד , מבד נוסף . " ארבע תקופות מכרות בחיבור . התקופה מבריאת העולם עד ברא המבול נרמזת בפסוק ; 9 זו שתחילתה במבול והיא נמשכת עד חייו של משה נזכרת במפורש בפסוקים ; 10 - 9 פסוקים 1 ר - 14 עוסקים בתקופה שתחילתה בימי משה וסופה בימיו של המחבר ; פסוקים 19 - 17 ו 25 מתארים את פרק הזמן מימיו של המחבר ועד האסכטון . הטבלה ממחישה את המבנה . נשים לב כי שתי התקופות האחרונות מוצגות במבנה כיאסטי . תחילה מוזכרת התמעטות חיי האדם לשני יובלים ופחות ( פס י (; 11 אחר כך מפורט הסבל הבא על האדם ומביא לקיצור ימיו ( פס ' (; 13 - 12 אתר כך מנויים העוונות הגורמים לסבל ( פס ' , ( 14 בהמשך סיכום של ההווה , ' והכול רע ואין כול שלום ' , מנייה נוספת של עוונות באה אתר כך ( פס ' , ( 17 ובעקבותיה מוזכר הסבל שהוא תולדה של העוונות , החי והארץ הנשחתים בשל חטאי בני האדם ( פס ' , ( 18 ובסוף מוזכר קיצור נוסף של חיי האדם , ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי