חיבור לוי הארמי

חיבור לוי הארמי , השם בפי לוי בן יעקב דברי חכמה , דיווח אוטוביוגרפי והלכה , הוא חיבור שהשתמר בכמה דרכים . ובאף אחת מהן לא בשלמותו . דפים מהחיבור בארמית , שפת הכתיבה , נמצאו בגניזה בקהיר בתחילת המאה העשרים . חלקים ברספיכז , בתרגום ליוונית , נכללים בכתב יד של ספר צוואות בני יעקב ( חיבור מאוחר שמלכתחילה חובר ביוונית ) , שהתגלה במנזר ביוון , בעשרות השנים האחרונות זוהו פיסות כתבי יד במערות קומראן . ' - מששוחזר החיבור החלו חוקרים לשים לב לדמיון בינו לבין ספר היובלים . * הן חיבור לוי הארמי הן ספר היובלים מספרים על תשלום נדרו של יעקב , נדר שנדר בבית אל עם צאתו לחון . בחיבור לוי הארמי הדברים מופיעים בקצרה . יעקב מבקר את יצחק אביו ולוי לבדו זוכה אז לקבל ברכה מסבו ; המשפחה חוזרת לבית אל ; יעקב הרוצה לעשר על פי נדרו ממנה את לוי לכוהן ונותן את המעשר ללוי , 53 ראו פרטים אצל נרינפילד ואחרים , חיבור לוי הארמי , עמ ' . 6 - 1 54 ראו לרתמה קוגל , לו , עבז ' ר - . 64 לוי לובש בגדי כהונה , הופך לכוהן ומקריב קרבנות : ( 11 , 4 ) ' ועלנא על אבי יצחק ואף הוא כדף [ ברכ ] ב * ף ( 1 , 5 ) אדין כדי הרה יעקב [ א...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי