ההקדמה לספר הרפואות

עיבוד ספרותי אידאלוגי ע \ ל מקור קדום מתגלה גם בהשוואה בין פסוקים בפרק י לבין מה שהוא בימינו הקדמה לספר ימי כיביימי , ספר אסף הרופא . ספר היובלים פרק י ( ך ) ובשבוע השלישי ביובל ההוא החלו הרוחות הטמאים להתעות את בני בני נוח לתעתע בם ולאבדם . ( 2 ) ויבואו בני נוח אל נוח אביהם ויגידו לו על הרותות אשר התעו ועוורר והרגו את כני בניהם . ההקדמה לספר אסף הרופא כי בימים ההם [ ובעת ההיא ] החלו רוחות הממזרים להתגרות בבני נח והחלו להשטות ולהטעות ולתבל ולהכות בתלאיכו ובמכאוביבז ובכל מעי מדיה הממיתים ומשחיתים את בני האדם . אז באו כל בני נת ( ובניהם ) יחדיו ויספרו את נגעיהם לנח אביהם . ויגידו לו על אודות המכאובים הנראים בבניהם והורגים אותבו . ונבעת נח גידע כי מעון בני האדם ומדרך פשעם יתנכעי בכל ( םיני ) תחלואים רמדרים .  אל הספר
יד יצחק בן-צבי