מקורות הספר

מלבד ההלכה מופיעים בספר היובלים מאורעות , צוואות ושיחות שאינם במקרא . התוספות הללו הן לעתים פרי עטו של המחבר ואולם לעתים מתברר שהמחבר גייס לצרכיו יצירה יהודית רחבת היקף שקדמה לספרו . אצביע כאן על חיבורים המצויים בידינו היום , ועל אחרים הניתכים לשחזור . " השוואה ביניהם ובין עיבודם כספר היובלים זורה אור על דרכו של בעל הספר , 38 ראו ברקאי , שם , עכז ' . 133 - 128 39 ראו סיכומה של חכלילי , מנהגי קבורה , עמ ' 10 ו - 17 ו . 40 מלבד הדיון עולהלן ראו בנוף הספר ריומכו בנונע לספר חנוך ( דברי המביא והפירוש לפרק ד ופרק ה ) , על סיפור אברהם והפסילים ( פרק יב ] ועל חזונות עמרם ( פרק נוח ) ,  אל הספר
יד יצחק בן-צבי