מנהגי קבורה

אסיים את סקירת דרכו ההלכתית של הזרם הכותני הכחתי בדיני קבורה , נושא שעד כה לא הושם אליו לב . מרבית בני משפחת אברהם נקברים , על פי ספר היובלים , במערת המכפלה . רחל ( כמו במקרא ) , בלהה ודיבה בקברות מחוץ למערה . המחבר אינו מסתפק בדיווח שגרתי שעה שמדובר בקבורת בבי המשפחה , והוא בותר לציין פרטים בלתי צפויים . נעיין בהם . קבורת שרה ( יט ,. / : ( 6 אז קבר את מתו במערת המכפלה ' . קבורת אברהם וכג : ( 7 ' ויקברו אותו במערת המכפלה אצל שרה אעןתו , בכיו יצחק וישמעאל / קבורת רחל ( לב : ( 34 ' ותמות רחל שם ותקבר בארץ אפרתה היא בית לחם . ויבן יעקב בקבר רתל מצבה בדרר על קברה ' . קבורת בלהה ודיבה ( לד : ( 16 ' ויקברו את בלהה נגד קבר רחל וגם את דינה בתו קברו שם ' . קבורת רבקה ( לה : ( 20 ' ותאמר לו [ רבקה ] אנכי מבקשת ממר ביום מותי כי תביאני ותקברבי אצל שרה אם אביך / ( לה : ( 21 ' ויאמר [ יעקב ] אנכי אעשה את כול אשר אמרת לי ואקברך ביום מותך אצל שרה אם אבי כאשר חפצת כי יהיו עצמותיה אצל עצמותיך / ( לה - . ( 27 ' ויקברו אותה שבי בניה עשו ויעקב במערת המכפלה אצל שרה אם אביהם ' . קבורת יצחק ( לו : ( 2 ' וקברו...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי