חדשנות ושמרנות

שני שדות הלכה העולים בירבלים הם כפי הבראה תגובה לחידושים שצצו בתקופתו של המחבר וחבורתו . כאמור ספר היובלים פותח וסוגר בדיני שבת . עירן בהלכות שבפרק ב בירבלים מגלה שבעל הספר מתאמץ לעצב את השבת כירם שבמרכזן אכילה , משתה ושמחה , וכיום המיועד לתפילת הודיה , ' ברכה ' בלשונו . 30 אלבק , ספר היובלות , עמ ' ; 26 - 25 אפע 7 ב > צר , משפט פלילי , עמ ' . 76 31 שמש , ערגשיט וחטאים , עמ י . 145 - 134 32 קוגל , מסורות , עמ י . 166 33 רזזגטל , תורה שבעל פה , עמי , 454 הערה . 19 34 אמרו , נשים בספר היובלים , ע . 23 ' 0 35 ראו דיון אצל שמש , אישות ומשפחה , עמ ' . 186 - 163 השערתי היא , שהוא מגיב ליהדות ההלניסטית הבוחרת לתאר את השבת כיום של עיון פילוסופי , לעומת זאת , המכנה המשותף למרבית הלכות שבת הנמנות בפרק ב הוא המאבק בהיתר להילחם בשבת . על היתר כזה אבו שומעים לראשונה בתקופת החשמונאים והוא יזמה של החוגים המקורבים להם יראן מקבים א , ב . ( 41 - 40 תגובה חריפה לחידוש אחד בוקעת בפרק ל . בפרק זה המחבר מעבד את סיפור הרג אנשי שכם ( בראשית לד ) ויוצר ממנו מצע שעליו בבנה איסור מוחלט לכישואים עם בכרים . לדיוננ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי