דיני עונשין

כוכח התביעה ל ' דם ( אדם ) תחת דם ( חיה ) ' אין התביעה לידם ( אדם ) תחת דם ( אדם ) ' אמורה להפתיענו . תביעה זו באה בבמדבר לה , פרק שבו נאסרה לקיחת כופר מרוצח ונתבעה המתתו , והיא תחרת בספר היובלים בפרק כא . כנראה בתנובה לדעות חולקות בהלכה הפרושית . על מה בדיוק נסבה המחלוקת קשה לדעת בוודאות . אפשר שבספר היובלים הד למחלוקת המוכרת לנו מספרות חז " ל בדבר עד זומם ( ספרי דברים , קצ ) . בספרי דברים מיוחסת לכוהנים הדעה שעד זומם חייב מיתה אם קרבנו הוצא להורג . דעה זו היא תולדה של העיקרון דם תחת דם , לדעת חכמים יש להוציא עד זומם להורג רק אם קרבךזממו לא הוצא להורג ; ערעור של יישום הכלל הקורא לשפוך דם תחת דם . אפשר שהדברים בירבלים כא הם תגובה למחלוקות אחרות או נוספות , בהלכה הכוהנית נכללות דרישות להוצאה להורג של עוברי עברות שהמקרא אינו נוקב בהן עונש מורת . '" מחלוקת אפשרית נוספת : תקפותה של עדות מצטברת ( ברית דמשק ט 6 ר - (\ 22 26 ראן נספחים , נספח , 1 27 על נושא זה העירו אלבק , 0 ו 7 ר היובלות , עבי , 25 - 24 ראגש , ספר היובלים , עמ ' ו ר ; 4 ברנד , ספר היובלים , עמ ' ; 367 ידין , מגילת המקדש , א ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי