מעשרות

מחבר ספר היובלים מזכיר כאמור את מועדי התירוש והיצהר רק בחטף . ההקשר שבו הם מוזכרים הוא הלכה אחרת , חוק מעשר שני . בבסיס המקראי של הלכות מעשר שני ומעשר ראשון אדון בהמשך . " כאן אזכיר בקצרה אה עמדת בעל ספר היובלים וההלכה הכוהנית בנוגע למעשרות אלה . בימי הבית השני קיבל העם על עצמו שני סוגי מעשר , מעשר לכוהנים ולויים , ומעשר שמביאים הבעלים ל ' מקום אשר יבחר ה " ואוכלים אותו שם . זה האחרון כונה בפי כול ' מעשר שני ' אף שהמקרא אינו מגדירו כך . אשר לפרטי קיום 3 ב זליגמן , מקרא , עמ י . 439 24 ושם אף אסתמך על מחקריהם החשובים של הנשקה , מעשר , עמ ' ; 111 - 35 הנ " ל , מעשר בהמה , עמ ' ; 87 - 55 ושל שמש , תרומות ומעשרות , עמי . 201 - 190 טקס האכילה התנהל רמוז . הכוהנים , לשיטתם , דרשו שהמעשר ייאכל במקדש , ההלכה הכוהנית גם הגבילה את זמן הבאתו ואכילתו של המעשר השני במקדש . זמן אכילת הפרי הוא מיום חילול הפרי בטקס הציבורי ןואיו זה מפתיע , שהרי אינו מותר לאכילה לפני יום החילול ) . סיום האכילה , וכאן החידוש הגדול יותר , ביום החילול בשבת שאחר כך . בעקבות זה חל על מעשר שני גם דין ' בותר ' - יש לשרוף את ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי