חג הביכורים והשבועות

בניגוד למועדי התירוש והיצהר המוזכרים בדרך אגב בספר היובלים , לחג הביכורים יש מקום חשוב ביותר בספר . חשיבותו היא בשל הממד הנוסף שנתנו אנשי הקבוצה הפורשת למועד הזה , והגא ממד הברית והשבועה . הבחירה להפוך את חג הביכורים לימשנה חג / חג בעל שבי פנים , הביכורים והשבועה , כותנת פתרון לבעיה פרשנית שהייתה עלולה לקעקע את התביעה של ההלכה הכוהנית הכתתית להתחיל את ספירת העומר ביום ראשון ולסיימה ביום ראשון . כאמור , לפי דרכה של ההלכה בקומראן , השבועות הנספרים הם שבועות שבתיים , כמצווה בספר ויקרא כג ( 5 ו - 6 ו ) . בחירה בציוויי הספירה השבתית מחייבת את אנשי ההלכה הזאת להתמודד עם הופעתו של המונח ' שבעת ' בציווי חג הביכורים במקרא ; המונח מתיר כאמור את האפשרות להתחיל בספירה בכל יום בשבוע . פירוש המונח שבוע כשבועה , וההכרזה שחג הביכורים הוא גנז מועד הברית והשבועה לדורותיה , מבסל את הקושי שהציב הכתוב לדרכה של העדה . היותו של מועד הביכורים , החמישה עשר בחודש השלישי , יום כריתת הברית עם העם מפורש בראש ספר היובלים ( . ( 5 - 1 א אולם קריאה זהירה בספר מעלה שלמעשה מדיבר בשתי בריתות , שבוע 1 ת , שנברתות בתאריך...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי