מועדי הביכורים

לוח השנת המלאכותי שבו התאריכים נופלים בימים קבועים בשבוע מאפשר למחבר להטיף למערכת מובנה של מועדי ביכורים החלים בתאריכים קבועים , בימי א בשבוע , שבעה שבועי ימים בין אחד למשנהו . הבחירה להתחיל את סדרת חגי הביכורים ביום א היא הכרע פרשני על פי שיטתה של ההלכה הכוהנית . שבי מועדי ביכורים יש במקרא , וביו הראשון , הינף העומר , לביו תשבי , הבאת שתי הלחם , יש 49 ימים . דא עקא , ציוויים בתורה הנוגעים למועדים אלה חולקים זה על זה בפרטיהם . ספר ויקרא מחייב לספור שבע שבתות , כלומר שבעה שבועות המתחילים ביום א בשבוע ומסתיימים בשבת : ' וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה , עד ממחרת השבת השביעה תספרו חמשים יום ' ( כג . ( 16 - 15 ביחידות מקראיות אחרות שולטת ההנחה שיש לספור שבעה שבועות : ' וחג שבעת תעשה לך בכורי קציר חטים ' ושמות לד (; 22 ' וביום הבכורים בהקריבכם מנחה חדשה לה ' בשבעתיכם מקרא קדש 15 השימוש בכינוי ההלכה הקומראנית אץ בו בכדי לטעון שיש קשר בץ האתר הארכאולוגי לבץ המגילות . משמעותו היא שזך ההלכה המצויה במגילות שנמצאו במערות שעל « ד רז ורבת קומראן . ואולם ראו לה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי