לוח השנה

לוח השנה בן 364 הימים מוזכר במפורש בספר היובלים , המחבר מפרט את מבנהו ( . ( 51 - 23 ו זהו לוח עול ארבעה פרקים בני שלושה עשר שבועות ימים כל אחד , היינו בבי ו 9 ימים . ארבעה ימי זיכרון באים בתחילת כל פרק , היום הראשון בחודש הראשון , היום הראשון בחודש הרביעי , היום הראשון בחודש השביעי והיום הראשון בחודש העשירי . בימים אלה של מעבר מעונה אתת ( שבה שולטת קבוצת מלאכים אחת ) לחברתה ( שבה שולטת קבוצת מלאכים אחרת ) מזכיר האדם חוכר את תלותו באל השולט באיתני הטבע . מחבר ספר היובלים כופה את ארבעת התאריכים האלה על סיפור המבול ( , ( 30 - 23 ה והם צצים ועולים גם בפרק יב ( פס י 16 ) ובפרק כז ( פס י . ( 19 לוח השבה המסודר הזה , העוקב לכאורה אחר השמש ומנותק לחלוטין מהירת , יש בו התחלה וסוף עם חזרתה של השמש למקום שהחלה בו את מהלכה . הוא עומד בניגוד ללוח הירחי שמשי , שעל פיו נהג העולם ההלניסטי ובו היחידה הנראית לעץ היא של החודש , וההחלטה למנות 12 חודשים היא מלאכותיה מה , מחבר הספר ואנשי קבוצתו מסכימים אמנם עם המשתמשים בלוח הירחי שמשי שתחילתה של השנה באביב ( אולי משום שזו הדעה השלטת במקרא ) , אולם כמנעים ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי