ההלכה בספר היובלים

בסקירה הקצרה הצבענו על אחד ההבדלים המרכזיים שבין ספר היובלים לבין ספרי בראשית ושמות - שילובן של הלכות בסיפורת . ההלכות נשזרות בכמה דרכים , לעתים המאורעות מעוצבים על פי ההלכה שהמחבר חפץ להציג ( כך מאורעות המבול [ איסורי דם ] סיפור העקדה [ הלכות הפסח ] והרג אנסי שכם [ איסור נישואים עם נכרים ]) , * ובצד הדיווח על המאורעות שזורת פנייה של המלאך אל משה הכוללת פרטיס נוספים הנוגעים להלכה הנדונה . לעתים במהלך העלילה ההלכות מושמות בפי האבות ( פרק ז , ציווי נח לבניו ; פרק כ , ציווי אברהם לבכיו ; פרק כא , ציווי אברהם ליצחק ; פרק כב , ציווי אברהם ליעקב ; פרק לו , ציןוי יצחק ליעקב ועשו ) או כפי האל ( , 8 - 6 ו תנאי הברית שנכרתה עם נח ; טו ר , 14 - 1 מילת הערלה ) . ניתן לחלק את ההלכות שבספר לכמה קבוצות משנה - יש המשקפות את הנהוג בקרב העם ביהודה של המאה השנייה לפסה " ב ; יש הנהוגות בקרב העם אולם המחבר מעניק להם משמעות שונה מזו המקובלת ויש שהמחבר עומד בצד אחד של המתרס , ובעברו האחר קבוצה או קבוצות המסרבות לקבל את דרכו בפרטי ההלכה , הלכה המקובלת על שכבות שונות בעם באה בדברי אברהם ליעקב בפרק כב ( מרמזת ג...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי