ספר היובלים והמקרא

הקורא בספר היובלים החל בפרק ב פוגש לכאורה סיפורים מוכרים , שהרי הספר , כאמור , משכתב ספרי מקרא . פרק ב מספר את סיפור הבריאה ועוקב בתחילתו אתר פרק א של ספר בראשית , התוספת החשובה בו היא האמירה , שבעת בריאת העולם בחר אלוהים את עם ישראל מכל הברואים . סופו של פרק ב מוקדש להלכות שבת , שהיא אות הבריאה והוא עדות למה שיתרחש בהמשך הספר , שזירה הלכות בכתוב בבראשית . פרק ג משלב בין בראשית פרק ב לבראשית פרק ג : משבוע הימים השני לבריאה ( שלדעת מחבר הספר הוא המתועד בפרק ב בבראשית ) עד סיומו של שבוע העונים הראשון לבריאה , עם גירוש אדם וחוה מגן העדן . גם כאן צץ ועולה נושא הלכתי : המחבר קושר אה כניסת אדם וחוה לגן עדן לחוק טומאת יולדת שבספר ויקרא . פרק ד מעבד את פרקים ד - ה של בראשית ומשלב ביניהם וכך סוקר את הדורות מאדם ועד נח . במסגרת זו מסופר על מותו של קין כמידה כנגד מידה ( באבן הרג קין את הבל ובאבן נהרג ) ונפתרת בעיה פרשנית - כיצד לא מת אדם ביום אכלו מהפרי האסור . פרקים ה - ו עוסקים במאורעות דור המבול , במבול וביציאת נח מהתיבה . במהלכם לומד הקורא מהו לוח השנה הנכון , ומביך את חשיבות איסורי הדם העומד...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי