דברי הקדמה

זה דבר מחלקות העתים לתורה ולתעודה למעשה השנים לשבועי יובליהם בכל שני העולם אשר דבר למשה בהר סיבי בעלותו לקחת את לוחות האבן התורה והמצוה בדבר אלוהים כדברו אליו עלה אל ראש ההר , ספר היובלים ה 7 א שכתוב של מאורעות ספר בראשית ותחילת ספר שמות אגב ציון זמן התרחשותם על פי מנייה של יובלים שבועות שנים , , שמס וחודשים מבריאת העולס . שמו המלא של הספר הוא ספר מחלקות העתים לתורה ולתעודה לשבועי היובלים . ' הכותרת המלאה לא השתמרה במהלך הדורות והספר זכה לכינויים שונים , כמו ' בראשית הקטנה ' ( , ( Kveou ; \ znxx \ ' ספר המחלקות ' ( car rr MA ו ' ספר היובלים / שהוא הנפוץ ביותר ובו אשתמש נם אני . העולם המערבי התוודע לספר ולהיקפו בשנת 1850 בזכות תרגום מגעז לגרמנית , פרי מחקרו של אוגוסט דילמן , כתב יד משובש שהביא לגרמניה המיסיונר L Krapf ( והוצג לחוקר הנריק אוולד [ , [ Ewald מורו של דילמן ) כמה שנים לפני בך היה היסוד לתרגומו , עד אז , ציטוטים אקראיים בכתבי היסטוריונים והוגים נוצרים היו העדים היחידים לקיומו של הספר , בשנים לאתר מכן הופיעו כתבי יד נוספים של הספר במערב . שניים פורסמו בידי דילמן בשבת 1859 וא...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי