דברי פתיחה

מודה אני לפניך ה ' אלוהיי ששמת חלקי מיושבי בית הספרים ( בבלי ברכות כת : בשינויים ) הצעדים הראשונים בכתיבת הספר שלפניכם היו כרוכים באכזבה . עת התלבטתי כשנת 1989 מה יהיה נושא עבודת הדוקטור שאכתוב , לבי נטה לתיבור המכונה ' ברית דמשק / חיבור כיתתי שעותק ממנו התגלה בגניזה בקאהיר . דא עקא דווקא בשעה שנפניתי לבנות את הצעת המחקר הועברו קטעי החיבור שהתגלו במערות קומראן וצברו אבק במגתתיו של ג ' וסף מיליק לידיו של פרופ ' יוסף באומגרטן המנוח וזה הכריז שבכוונתו לפרסמם במהירות . ההבנה שמחקר ' ברית דמשק ' לא יהיה שלם ללא עדות הקטעים ושכדי להיחשף לעדותם עליי להמתין שנה או שנתיים הביאה אותי לבחור בנושא אחר , קרוב , בספר היובלים . כך זימן לידי הגורל לחקור את הספר המופלא הזה , ספר שבר פרשנות מקרא עתיקה שזורה בפולמוסים הלכתיים ותרבותיים , ספר שמכל תו שבו עולה התקופה המרתקת של ימי הבית השני . המחקר שפרותיו משוקעים כאן נעשה בשני שלבים . שלב ראשון הוא עבודת הדוקטור שהגשתי לאוניברסיטה העברית . פרופ ' שמואל ספראי ז " ל הנחה אותי בכתיבתה . מילות הביקורת שהשמיע כמו גם מילות ההסכמה והעניין תרמו רבות לאיכות העבודה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי