ספר היובלים מבוא, תרגום ופירוש

מבוא , תרגום ופירוש כנה ודמן נין מקרא למשנה 1 סדרת ספרים ספר היובלים ר 1 א ספר עתיק המספר מחדש אה המאורעות המתוארים בספר בראשית וכתחילת ספד שמנת הסיפור מחדש . או כלשון החזקתם השכתוב , מעניק לקורא מידע באשר לזמנם עול מאורעות קדס אלה שכן מחבר הססר מפרט את זמנן המדויק של ההתרחשויות בציינו את מספר היובלים . השכועזת והשנים שחלפו מעת בריאת העולם כן לומר הקורא שבצד גיבורי ספרי כראשית ושמות פעלז מלאכי קודש , רוחות רעים ושר משטמה . והוא אף מתוודע לפרטים זלעלילות משנה הנעדרים מהתורה ואולם מצויים כתיכזרים קדומים שכתכל יהודים כארץ ישראל ובאלכסנדריה . השם שהוענק לספר בידי מחברו , התורה וההעזדר ; מציג את הספר כהורה השנייה שניתנה בסיני . תורה זו . שהייתה חקוקה על לותות השמים , הוכתבה למשה על ההר מפי ' מלאך הפנים ' והוא שמסרו לעס בצד התורה הראשונה שהניעה מראש ההר כשהיא חקוקה על לוחות אבן ספר היובלים נוטל אפוא חלק כמחלוקת הנודעת מימי הבית השני . כמה תורוה ניתנו בסיני ובאיזה אופן  אל הספר
יד יצחק בן-צבי