סמנטיקה ופואטיקה של כוח

תמר סוברן 7 זכרו היקר של שאול אלוני רחב הדעת ואיש נוחה שר המילה למאמר זה שלושה נדבכים הקושרים שפה אל כוח . הוא יפתח בשאלות עקרוניות הנוגעות לכוחה של השפה , למשיך - בחלקו השני - בהתבוננות כשדה הסמנטי של מושגי הכוח בעברית בת זמננו ובהצגת מבנהו של המושג המופשט ' כוחי דרך מערבת יחסי המשמעות בין מילים קרובות , צירופי לשון וניבים , ובחלקו השלישי יצביע על התרחבותם של כלי המבע בעברית . בתעוזתם הפואטית העשירו וגיוונו משוררים עתירי רגש , מעמיקים חשוב , יצירתיים ועד מבע כאורי צבי גרינברג , ביאליק ואלתרמן את הבנת מושג הכוח ואת ביטוייו בעברית , ובתוך כך הרחיבו את גבולות ההבעה של העברית המתעוררת . מחשבות על כוחה של השפה שתי דעות מנוגדות מושמעות לא אחה בשאלת כוחה של השפה ; האחת רואה בשפה חיץ וגזרת גלות תמידית , והאחרת רואה בה כלי רב כוח . יש החשים כי השפה בולמת את היחיד הדובר כשהוא מבקש להביע את עצמו ואת עולמו הפנימי הייחודי והאותנטי , השפה דנה אותו לתחושת חסר תמידית , רעיון זה מתגלם בהגותם של שני הוגים משני עולמות רחוקים : המשורר חיים נחמן ביאליק ( 1934 - 1873 ) מזה והפסיכואנליטיקן הצרפתי זיק לאקאן ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית