בין רצף נרטיבי לשיתוף פעולה בין דוברים

אילאיל יציב מאמר זה מבקש לבררק כיצד מהארגז מונולוג דברר לא מתוכנן רכיצר מתעצבות יחידות הטקסט המרכיבות ^ ותו , העיסוק בהיבטים הארגוניים של המונולוג הדבור הוא המשך למחקרנו העוסק בפונקציות השונות של חזרות בשיח מונולוגי דבור ( לבנה ויציב ; 2010 . יציב ולבנת , . ( 2006 רוב המחקרים שעסקו בהתארגנות השיח הדבור התמקדו בניתוח שיחות . חלקם עסקו בניתוח המבנה הפנימי של השיחה בהתבססם על חילופי התורות בין הדוברים ( טאנן , ; 1989 לרנר ; 2004 לרנד , 1996 יי לתר , ; 1992 משלר , ; 1998 פורר רתומפסון , ' ; 1996 שיסרין , 9841 וערד הרבה ) . מחקרים אחרים שעסקו בחקר השיחה התמקדו בנרטיב ובסיפורים שבשיחות , למשל בניתוח סיפורים הנבנים על ידי כמה משתתפים ( אדר , ; 1988 אוקס וקאפס , ; 2001 גודווין , ; 1986 דורנטי , ; 1986 לתג , ; 2009 לרנר , ; 1992 נוריק , . ( 2000 המחקרים המעטים שתיארו את האמצעים המשמשים ליצירת לכידות במונולוג ( למשל תומפסון , 1994 ) התבססו על טקסטים של מונולוגים כתובים או של מונולוגים דבורים אך מתוכננים מראש . המונולוג שאתאר ואנתח במאמר זה הנר טבעי אף על פי שהוקלט כעבור מטרה מסוימת . שני צרכים ס...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית