"סתאאם": שמירת עקביות בשיח

יעל זיר . 1 הקדמה רכישת מידע חרש נתפסת לעתים כעדכון של מידע קיים או כתוספת מידע למאגר הידע הכללי . מתקבל אפוא על הדעת שאם המידע החדש מעוגן במידע הנתון באותה נקודת זמן ראינו סותר אותר , הוא ייקלט ביעילות מרבית . מידע חדש שאינו קשור כלל למאגר הידע הרלורנטל או שהוא סותר בעליל מירע האצור בו יהיה קשה יותר לתהלוך ( , ( processing והדבר עשרי לשבש את קליטתר ראה הוספתו למאגר הכולל . פילוסוף הלשון פול גרייס ניסח במאמר מאלף מ 1975 ~ בסיס תאורטי המנחה מנגנוני פענוח מסר בשיח , על פי גרייס , מנגנון הפענוח מבוסס על שיתוף פעולה תקשורתי בין בני השיח שביסודו עיקרון המכונה עקרון הקואופרטיכיות . עיקרון זה מגולם בארבעה תת עקרונות ; איכות ( / Quality כמות ( , ( Quantity רלוונטיות ( Relation ) ואופן ( / 7 / 7 / , ( 7 Manner תת עקרון האיכות מסווגים ערך האמת וציון אפשרי של מהימנות המידע . כלומר ההנחה היא שהמידע הטמון במסר אמין , ולאור תכרנה זו מתפרש המסר . תת עקרון הכמות נוגע לכמות המידע הנדרשת כדי לספק צורך תקשורתי נתרן . ההנחה היא שכמות המידע הנמסרת היא הראויה ; אין מצריים כמסר פריטי מירע יתרים , ואין חסרים ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית