חושבים עליי - משמע אני קיים

של המילה . כל ערד המילה נמצאת באוצר המילים של לשרן מסוימת . הקטגוריה שהיא מציינת קיימת לבבי דובריה של אותה לשון . ההגדרה הקלאסית של קטגוריה - " מי שיש לר תכונות מסוימות שייך לקטגוריה , ומי שאין לר התכונות האלה הוא מהרץ לה ; לפרטים המרכיבים את הקטגוריה יש תכונות הכרחיות ומספיקות ; התכונות הן בינאריות : גבולות הקטגוריה הם כן / לא " - הגדרה זו נשענת על התפיסה המסורתית שמקורה באריסטו . רק בשנות החמישים של המאה העשרים ערערו על התפיסה הזאת הפילוסוף לודוריג ויטגנשטיין ואחריו הפסיכולוגית אלינור תש , ובעקבותיהם החוקרים מתהום הבלשנות הקוגניטיבית , החיררש שלהם הוא שקטגרריה נקבעת בתודעתם של כני האדם לא על פי רשימת תכונות אלא על פי דוגמה מובהקת , אופטימלית , האופיינית ביותר - הדוגמה האופיינית הזאת היא הפרוטוטיפ , האב טיפוס של הקטגוריה . עוד מתכונותיה של הקטגוריה על פי מחקרי הבלשנות הקוגניטיבית : לפרטים המרכיבים את הקטגוריה אץ מספר מסוים של תכונות המשותפות לכולם שהן שלהם בלבד , אלא רשת מצטלבת של תכונות . כלומר לאב טיפוס יש מספר תכונות . אבל פרטים מסוימים של הקטגוריה הם בעלי חלק מתכונות אלה ופרטים אח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית