"מה רציתי להגיד?" פועלי תפיסה ואמירה בעברית הדבורה - משימוש מילולי לשימוש פרגמטי

אסתר בורוכרבסקי בר אבא מילים וביטויים רבים רווחים בשיח היום יומי הדבור במשמעות שונה ממשמעותם המקורית , למשל כאילו , פשוט , אתה יידע . השוו למשל בין שני המבעים האלה : הייתי שם כל היום , אתה יודע , ובבר הייתי עייף . אתה יודע שצבייה מתחתנת ? במבע הראשון הביטוי אתה יודע מציץ את ניסיונו של הדובר ליצור קרבה ושיתוף בינו ובין בן שיחו , ואילו במבע השני הוא משמש במשמעותו המקורית , המילולית . בכל מבע מהפקר הביטוי במישור שיח אחר . נסיבות הפקתו של השיח היוס 'ירמי הדבור , הכוללות אינטראקצייח בין הדוברים והמחייבות חשיבה וניסוח תור כדי דיבור , גורמות שהשיח מתנהל בו בזמן בשבי מישורים גלויים : במישור האחד מחליפים הדוברים תכנים זה עם זה , ובמישור האחר , שהוא בבחינת מטא שיחה , הם מעבירים זה לזה מסרים על אודות עמדתם כלפי התכנים האלה ועל אורות התנהלות השיחה המתקיימת ביניהם באותו רגע . למשל הם מבקשים זה מזה תשומת לב או רשות דיבור , מתריעים התרעות ומקדימים הקדמות הנוגעות לתוכן ומדווחים זה לזה על דעתם כאשר לתוכן המועבר , על מידת מעורבותם הרגשית בתוכן , על מידת הכנתם זה את זה ועל מידת התוקף שהם נותנים לדבריהם ....  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית