לשון השופטים: הביטוי עובר ל־

מידית מן הברכה לעשיית המצווה . המשמעות המדויקת הזאת אינה מבוטאת בלפני אך בקודם ל . הביטוי עובר ל מורה אפוא על נקודת הזמן הקודמת מידית לפעולה שהביטוי הזה מוסב עליה . הביטוי עובר ל קיים אפוא בלשון חז " ל כתואר הפועל , אלא שהוא מוגבל תחבירית למשלים בצורת שם פעולה ( עשייה במשפט התלמודיןץ והוא גם מרגבל בכך שהנושא התחבירי של הבינוני עובר חייב להיות זהה לנושא של הפועל העיקרי ( מברך במשפט התלמודי ) . בעברית החדשה של תהילת המאה העשרים נמצאו עדויות הממשיכות את שימוש עובר ל כתואר הפועל במגבלותיו התחביריות ובמשמעותו המקורית , מילוז אבךשושן רושם : " עובר ל - נ קודם , לפני ש " , ומצטט את נחום סוקולוב : '" היום ' אסף עובר להופעתו כחמשת אלפים חותמים " . מילון כנעני מצטט את יעקב קלצקין : " מוטב שתהרהר כמעשיך עונר לעשיתם רלא תהרהר אחריהם " . במשפט של קלצקין הסטייה התחבירית מהמשפט התלמודי המקורי היא מזערית : הפועל העיקרי ( תהרהר ) בנוי בצורת העתיד במקום כבינוני . קלצקין אף שמר על הצירוף המקורי " עובר לעשייתן " ועל זהות הנושאים של הפועל העיקרי ושל עובר . אף סרקולוב שמר על זהות הנושאים , ורק שינה את מ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית