תכנון לשון בישראל

עוזי אורנן נקודת הפתיחה שלנו היא הספר " תכנון לשון בישראל " מאת אילן אלדד , שיצא כהוצאת האקדמיה ללשון העברית . ' הספר פותח בהבהרת המושג תכנון לשון , המחבר לומד ממה שבעשה בתחום זה בחברות לשון מגוונות ומציע דיון מבואי עשיר ומלא פרטים המבוסס על מספר גרול של מחקרים , ורק לאחר הקדמה זו ד , 7 א עובר אל הלשון העבריה ומתאר באריכות ובפרטות את תקופת תחיית הלשון , עליי להורות כי למרות העיסוק רב השנים שלי בתחום זה נתגלו לי בספר חדשות רבות . עם זאת הדקדוק הרב בפרטים העלה כי את החשש שמא מרוב פרטים אנו עלולים לשכוח שהשפה היא כלי , ושכלי זקוק לאנשים שישתמשו בו ויפעילו אותו . חשבתי לנבון להפנות את תשומת הלב לאנשים המשתמשים בשפה , ובראש וראשונה לדור האנשים שהחיו את העברית בפיהם ובהתנהגותם . התחייה - מרידה ביהדות תופעת התחייה מעניינת ומיוחדת . בתוך כמה עשרוה שנים קם תר חדש של משתמשים בעברית השונה מאוד מן הדורות הקודמים לו , סימן ההיכר הבולט של בני הדור הזה היה השינוי בתפקידה של השפה העברית . לפני התקופה הזאת , מאז עברו רוכרי העברית הקדמונים מן העולם , לא היו בעולם בני אדם שהעברית שימשה אותם כשפה יחידה , ...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית