פעולות דיבור של אזהרה ושל איום בלשון המקרא

פנינה טררמר פעולת דיבור מהי ? " פעולת דיבור " הוא מונח שטבע הפילוסוף האנגלי ג ' וץ אוסטין בספרו How to Do Things with Words ( אוסטין , . ( 1962 דהיינו '' איך עושים דברים עם מילים " . לפי אוסטין , הארס משתמש בדיבורו בדי לבצע פעולות כגון שאלה . הבטחה , בקשה . פקודה , התנצלות , הודיה , ולענייננו גם אזהרה ראירם . הפילוסוף האמריקני גיון סרל , שפיתח את תורת פעולות הדיבור ( ר ' להלן ) , מוסיף כי פעולת דיבור היא היחידה המינימלית של התקשורת האנושית ( סרל , , 1969 עמ ' . < 16 הפועל " הזהיר " ופעולת דיבור של אזהרה פועל האמירה הזהיר מצוי כבר כמקרא . ברוב המילונים והקרנקורדנציות למקרא הוא מוגדר באמצעות פועל נרדף : התרה בי , העיד ב , מכלל ההגדרות הללו הגדרתו של בךיהורה > תש " ם . עמי 1298 ) היא לרעתי הממצה מכרלך והמתאימה ביותר לעיובנו כמהותה של פעולת דיבור של אזהרה : " הזהיר את פלוני * 0 אמר לו לעשות דבר פלוני או לא לעשותו ואם אין ירע לו מזה " . כדי להציג את הגדרתה של פעולת הדיבור הזאת בספרות המחקר אנו נדרשים לעקרונותיה של תורה בלשנית שפותחה בשנות השבעים של המאה הקודמת - תורת פעולות הדיבור . תורה...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית