דוחק החרזה ודוחק המשקל בחיבור "תיקון השגגות" לאדניה

רעיה חזרן הדרישות הקפדניות של השירה הערבית כימי הביניים אשר למשקל , ללשון ולחריזה הולידו את המונח " דוחק השיר ' / תרגומו של יהודה אכן תיכון ל ' יצירורה אלשער " . ' מרבח זה לקוח מביקורת השירה הערבית ונדון רבות בחיבורים ערביים העוסקים בתורת השיר ובלשון הצחה ( " פצאחה " ) של המשוררים . * אילוצי המשקל והחריזה בשירה הערבית גרמו למשוררים לסטות מכללי הדקדוק הרגילים ולברוא צוררת חדשות שתתאמנה למגבלות השיר ולשיטת המשקל הנסמכת על מבנה ההברות והמכונה " המשקל הכמותי ' / 3 חיבורים כספרות הדקדוק הערכית כני התקופה שעניינם ביקורת השירה הערבית עוסקים בעיקר בסוגיות הנוגעות ללשון ולצחרתה , רהם מתארים את ההיתרים המאפשרים סטייה מכבלי הדקדוק לצורך השיר במקום שדרישות המשקל מתנגשות כבכלי הדקדרק . מירת החופש המותרת למשורר מובכלה . רעליר לציית לכללים ולתקנות ברורים בסטייתר מן הנורמה הדקדוקית . המדקדקים העבריים בארצות האסלאם בימי הביניים , שהיו מהם שעסקו גם בכתיבת שירה , הכירו את המונח " דוחק השיר " והזכירו סוגיות הקשוררת בר , במישרין או בעקיפין , בחיבוריהם הדקדוקיים . אולם כמעט אין למצוא בספרות הדקדוק 1 ר ' גול...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית