על סדר אותיות האלף־בית העברי

n בקי הקדמה ענייני של מאמרנו זה הוא שני היבטים של האלף בית העברי : ( א ) העיקרון הבסיסי של הסדר ; ( ב ) הסדר הפנימי עצמו - מדוע , למשל , א - ב - ג - ד וכי ולא ד - ג - ב - א . סדר אותיות האלף בית הידוע - מאל " ף ועד תי ' יו - היה קיים כבר בעת כתיבת המקרא . ומעידים על כך פרקים שםסרקיהם פותחים באותיות האלף בית כסדרן , למשל משלי לא , י - לא : מן " אשת חיל ו .,. ] בטח בה לב בעלה ו ... ) גמלתהו טוב " [ .,. 1 ועד " תנו לה מפרי ידיה 011 מ וכן למשל תהלים קיא ( אות בכל חצי פסוק . ובשני הפסוקים האחרונים אות בכל שליש פסוק ); שם קיב גאות בכל חצי פסוק . ובשני הפסוקים האחרונים אות בכל שליש פסוק ); שם קיט ( אלף בית כפול שמונה ); שם קמה ( בחסרון פסוק לאות נו " ן ; כנראה נשמט ); איכה א . עם זאת הסדר הפנימי לא היה מבוסס עד תומו באותה תקופה , ומעידים על כך פרקים ב - ד באיכה , המסודרים בסדר אלף בית שבו הפ " א קודמת לעי " ן . הסדר הזה ידוע ומוכר לכול ונראה כמובן מאליו , כאילו הוא נטוע בעברית כך מאז לידתה . מאחר שבעולם האקדמיה " שום דבר אינו מובן מאליו ' / החלטנו לעיין בכתביהם של חכמי לשון מימי הביניים ושל ח...  אל הספר
האקדמיה ללשון העברית